Dokumenty ke stažení

15.02.2017 - Stanovy Sdružení Povodí Sedlnice

15.02.2017 - Rozpočet na rok 2017

15.02.2017 - Rozpočtový výhled 2018 - 2021

19.06.2017 - Závěrečný účet 2016 - SPS

19.06.2017 - Příloha č.1 k závěrečnému účtu - účetní závěrka za rok 2016

19.06.2017 - Příloha č.2 k závěrečnému účtu - zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2016

04.12.2017 - Návrh rozpočtu na rok 2018 (bylo zveřejněno na úředních deskách)

04.01.2018 - Rozpočtové opatření č. 1/2017

04.01.2018 - Rozpočet na rok 2018

25.05.2018 - Závěrečný účet 2017 - SPS

25.05.2018 - Příloha č.1a k závěrečnému účtu 2017 - Rozvaha k 31.12.2017

25.05.2018 - Příloha č.1b k závěrečnému účtu - Výsledovka k 31.12.2017

25.05.2018 - Příloha č.1c k závěrečnému účtu - Příloha k 31.12.2017

25.05.2018 - Příloha č.2 k závěrečnému účtu - Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2017

11.07.2018 - Rozpočtové opatření č. 1/2018

2.10.2018 - Rozpočtového opatření č. 2/2018