Úřední deska

15.02.2017 - Stanovy Sdružení Povodí Sedlnice

15.02.2017 - Rozpočet na rok 2017

15.02.2017 - Rozpočtový výhled 2018 - 2021

19.06.2017 - Závěrečný účet 2016 - SPS

19.06.2017 - Příloha č.1 k závěrečnému účtu - účetní závěrka za rok 2016

19.06.2017 - Příloha č.2 k závěrečnému účtu - zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2016

04.12.2017 - Návrh rozpočtu na rok 2018 (bylo zveřejněno na úředních deskách)

04.01.2018 - Rozpočtové opatření č. 1/2017

04.01.2018 - Rozpočet na rok 2018

25.05.2018 - Závěrečný účet 2017 - SPS

25.05.2018 - Příloha č.1a k závěrečnému účtu 2017 - Rozvaha k 31.12.2017

25.05.2018 - Příloha č.1b k závěrečnému účtu - Výsledovka k 31.12.2017

25.05.2018 - Příloha č.1c k závěrečnému účtu - Příloha k 31.12.2017

25.05.2018 - Příloha č.2 k závěrečnému účtu - Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2017

11.07.2018 - Rozpočtové opatření č. 1/2018

2.10.2018 - Rozpočtového opatření č. 2/2018

5.12.2018 - Návrh rozpočtu na rok 2019

9.1.2019 - Rozpočtové opatření č. 3/2018

9.1.2019 - Rozpočet 2019

25.4.2019 - Návrh - Závěrečný účet 2018 - SPS

25.4.2019 - Příloha č. 1a k závěrečnému účtu - Rozvaha k 31.12.2018

25.4.2019 - Příloha č. 1b k záverečnému účtu - Výsledovka k 31.12.2018

25.4.2019 - Příloha č. 1c k závěrečnému účtu - Příloha k 31.12.2018

25.4.2019 - Příloha č. 1d k závěrečnému účtu - Fin 2-12 k 31.12.2018

25.4.2019 - Příloha č.2 k závěrečnému účtu - Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2018

3.6.2019 - Schválený závěrečný účet 2018 - SPS

3.6.2019 - Příloha č. 1a ke schválenému závěrečnému účtu - Rozvaha k 31.12.2018

3.6.2019 - Příloha č. 1b ke schválenému záverečnému účtu - Výsledovka k 31.12.2018

3.6.2019 - Příloha č. 1c ke schválenému závěrečnému účtu - Příloha k 31.12.2018

3.6.2019 - Příloha č. 1d ke schválenému závěrečnému účtu - Fin 2-12 k 31.12.2018

3.6.2019 - Příloha č.2 ke schválenému závěrečnému účtu - Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2018

2.12.2019 - Návrh - Rozpočet 2020 - SPS

2.12.2019 - Návrh - Rozpočtový výhled 2021-2023 SPS

8.1.2020 - Schválený - Rozpočet 2020 - SPS

8.1.2020 - Schválený - Rozpočtový výhled 2021-2023 SPS

26.3.2020 - Rozpočtové opatření č. 1/2020

15.5.2020 - Návrh závěrečného účtu za rok 2019

15.5.2020 - Příloha č.1a k návrhu závěrečnému účtu za rok 2019 - Rozvaha k 31.12.2019

15.5.2020 - Příloha č.1b k návrhu závěrečnému účtu za rok 2019 - Výsledovka k 31.12.2019

15.5.2020 - Příloha č.1c k návrhu závěrečnému účtu za rok 2019 - Příloha k 31.12.2019

15.5.2020 - Příloha č.1d k návrhu závěrečnému účtu za rok 2019 - Fin 2-12 k 31.12.2019

15.5.2020 - Příloha č.2 k návrhu závěrečnému účtu za rok 2019 - Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2019

17.6.2020 - Schválený závěrečný účet za rok 2019

17.6.2020 - Příloha č.1a ke schválenému závěrečnému účtu za rok 2019 - Rozvaha k 31.12.2019

17.6.2020 - Příloha č.1b ke schválenému závěrečnému účtu za rok 2019 - Výsledovka k 31.12.2019

17.6.2020 - Příloha č.1c ke schválenému závěrečnému účtu za rok 2019 - Příloha k 31.12.2019

17.6.2020 - Příloha č.1d ke schválenému závěrečnému účtu za rok 2019 - Fin 2-12 k 31.12.2019

17.6.2020 - Příloha č.2 ke schválenému závěrečnému účtu za rok 2019 - Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2019

25.11.2020 - Návrh - Rozpočet 2021 - SPS

15.01.2021 - Schválený - Rozpočet 2021 - SPS

07.04.2021 Návrh závěrečného účtu za rok 2020

07.04.2021 - Příloha č.1a k návrhu závěrečnému účtu za rok 2020 - Rozvaha k 31.12.2020

07.04.2021 - Příloha č.1b k návrhu závěrečnému účtu za rok 2020 - Výsledovka k 31.12.2020

07.04.2021 - Příloha č.1c k návrhu závěrečnému účtu za rok 2020 - Příloha k 31.12.2020

07.04.2021 - Příloha č.1d k návrhu závěrečnému účtu za rok 2020 - Fin 2-12 k 31.12.2020

07.04.2021 - Příloha č.2 k návrhu závěrečnému účtu za rok 2020 - Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2020

27.04.2021 - Schválený závěrečný účet za rok 2020

27.04.2021 - Příloha č.1a ke schválenému závěrečnému účtu za rok 2020 - Rozvaha k 31.12.2020

27.04.2021 - Příloha č.1b ke schválenému závěrečnému účtu za rok 2020 - Výsledovka k 31.12.2020

27.04.2021 - Příloha č.1c ke schválenému závěrečnému účtu za rok 2020 - Příloha k 31.12.2020

27.04.2021 - Příloha č.1d ke schválenému závěrečnému účtu za rok 2020 - Fin 2-12 k 31.12.2020

27.04.2021 - Příloha č.2 ke schválenému závěrečnému účtu za rok 2020 - Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2020

15.07.2021 - Rozpočtové opatření č. 1/2021

29.11.2021 - Návrh - Rozpočet 2022 - SPS

01.12.2021 - Návrh - Střednědobý rozpočtový výhled na léta 2023 - 2026

20.12.2021 - Schválený rozpočet na rok 2022  

20.12.2021 - Schválený střednědobý výhled na léta 2023 - 2026

03.05.2022 - Návrh závěrečného účtu za rok 2021

03.05.2022 - Příloha č.1a k návrhu závěrečnému účtu za rok 2021 - Rozvaha k 31.12.2021

03.05.2022 - Příloha č.1b k návrhu závěrečnému účtu za rok 2021 - Výsledovka k 31.12.2021

03.05.2022 - Příloha č.1c k návrhu závěrečnému účtu za rok 2021 - Příloha k 31.12.2021

03.05.2022 - Příloha č.1d k návrhu závěrečnému účtu za rok 2021 - Fin 2-12 k 31.12.2021

03.05.2022 - Příloha č.2 k návrhu závěrečnému účtu za rok 2021 - Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2021

20.05.2022 - Schválený závěrečný účet za rok 2021

20.05.2022 - Příloha č.1a ke schválenému závěrečnému účtu za rok 2021 - Rozvaha k 31.12.2021

20.05.2022 - Příloha č.1b ke schválenému závěrečnému účtu za rok 2021 - Výsledovka k 31.12.2021

20.05.2022 - Příloha č.1c ke schválenému závěrečnému účtu za rok 2021 - Příloha k 31.12.2021

20.05.2022 - Příloha č.1d ke schválenému závěrečnému účtu za rok 2021 - Fin 2-12 k 31.12.2021

20.05.2022 - Příloha č.2 ke schválenému závěrečnému účtu za rok 2021 - Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2021

23.09.2022 - Rozpočtové opatření č. 1/2022

09.11.2022 - Návrh - Rozpočet 2023 - SPS

12.12.2022 - Schválený rozpočet na rok 2023

27.04.2023 - Závěrečný účet na rok 2022

27.04.2023 - Příloha k závěrečnému účtu za rok 2022

27.04.2023 - Příloha 2 k závěrečnému účtu za rok 2022

27.04.2023 - Rozvaha k závěrečnému účtu za rok 2022

27.04.2023 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2022

27.04.2023 - Výkaz zisku a ztrát k závěrečnému účtu za rok 2022

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky